SQL语句出错:select * from site_view where Time >=1709222400 and Time<=1709308799 order by 1 limit 1
错误代码:#145 - Table '.\hansme_in_th\site_view' is marked as crashed and should be repairedSQL语句出错:insert into site_view(Time,Views) values('1709222400','1')
错误代码:#145 - Table '.\hansme_in_th\site_view' is marked as crashed and should be repaired เครื่องตัดเลเซอร์ | Han's Laser Smart Equipment Group Co.,Ltd
ตำแหน่งที่ตั้ง : Home > ข่าว > ข่าว
ย้อนกลับ

การก่อสร้างฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะระดับโลก ของ Han’s Laser Smart Equipment Group

วันที่ปล่อย : 02/15/2017 มุมมอง : 2099
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีพิธีการเปิดการก่อสร้างฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะระดับโลก      ของ Dazu Group ซึ่งถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่เขตเบาอัน เมืองเซินเจิ้น คุณ Gao Yunfeng ประธานของ Dazu Group ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน Han’s Laser Smart Equipment Group กว่า 12,000 คน รวมทั้งพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย     มีความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจให้กับรัฐบาลเขตเบาอัน และการที่ผู้นำแต่ละท่านได้ช่วยทำการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้

 

“เราอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในปัจจุบัน  เราจัดหาอุปกรณ์และให้บริการแก่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมมากกว่า 80,000 แห่งที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ และภายในมากกว่า 60 อุตสาหกรรม โดยช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงระดับของการผลิต ปรับเปลี่ยน และยกระดับการผลิตได้””

คุณ Gao กล่าวว่าโครงการก่อสร้างฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะระดับโลก   เป็นหนึ่งในสิบห้าโครงการในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเซินเจิ้นการลงทุนรวมทั้งหมดของโครงการคือ 5.17 พันล้านหยวน โดยลงทุนในที่ดินขนาด 100,000 ตารางเมตรและลงทุนในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 400,000 ตารางเมตร  ภายในปี 2563 จะมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเลเซอร์แบบใหม่ขึ้นเพื่อให้บรรลุยอดขาย 20 พันล้านหยวนต่อปีและผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีมูลค่ามากถึง 30 พันล้านหยวน และเพื่อให้บรรลุการพัฒนาสีเขียวอย่างยั่งยืน รวมทั้งทำการส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเลเซอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคุณ Gao เน้นย้ำว่าหากการสร้างฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะระดับโลก    ของ Dazu Group เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะมีการสร้างฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเป็นโรงงานที่มีความทนทานและมีขนาดใหญ่ โดยชั้นแรกสูง 12 เมตร (สร้างขึ้นสำหรับ Han’s Laser Smart Equipment Group เป็นหลัก)

วงจรชีวิตของโครงการก่อสร้างฐานการผลิตเลเซอร์อย่างอัจฉริยะระดับโลก   ของ Dazu Group คือภายใน 5 ปี โดยคาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564  ในเวลาเดียวกันเราจะเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของหุ่นยนต์ที่ใช้ทำการเชื่อมด้วยเลเซอร์ ผ่านการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย นิคมอุตสาหกรรมเลเซอร์อัจฉริยะซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมกันของการพัฒนาทางด้านวิศวกรรม  การออกแบบ การแสดงผลของการผลิต การผลิต  โครงการอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  การตลาด  การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการ  ฝึกอบรมผ่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลาย   น้ำ โดยจะเป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ  อุตสาหกรรมเลเซอร์ที่ไม่ได้มีการเพิ่มมูลค่าของตัว  สินค้าที่ผลิตในเซินเจิ้น  รวมทั้งโครงการนี้ยัง   สร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานการผลิตเลเซอร์ที่สำคัญใน   ประเทศ และสร้างพลังในการขับเคลื่อน   อุตสาหกรรมเลเซอร์


โครงการนี้มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมและการคมนาคมที่สะดวก  รวมทั้งมีเครือข่ายการคมนาคมแบบ 3 มิติทั้งทางทะเล ทางพื้นดิน และทางอากาศที่หาได้ยากในจีน
 
 
การติดต่อ สูงสุด