ตำแหน่งที่ตั้ง : Home > ข่าว > การสร้างแบรนด์
ย้อนกลับ

Han’s Laser Smart Equipment Group FMS เครื่องตัดอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น

วันที่ปล่อย : 11/11/2016 มุมมอง : 469
เทคโนโลยีการผลิตด้วยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมในหลายเรื่องเช่น แสง เครื่องจักร ไฟฟ้า วัสดุ และการตรวจจับ และเป็นเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การผลิตเลเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น มีการบูรณาการ และมีการผลิตอย่างอัจฉริยะคือสิ่งที่คาดว่าจะมีการพัฒนา และจำเป็นที่ต้องทำการพัฒนาอุตสาหกรรมเลเซอร์หลายแห่งที่ Han’s Laser Smart Equipment Group เป็นตัวแทนนั้นก็ได้ทำการศึกษาและพัฒนาไปในทิศทางนี้ด้วย”
 
อ้างอิงมาจากการวิจัยการผลิตเลเซอร์ที่ใช้ระบบที่มีการบูรณาการและมีความยืดหยุ่น 
 
 
จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การผลิตเลเซอร์ของอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่มีทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างอิสระในสามด้านของเครื่องมือควบคุมตัวเลข ระบบควบคุม และเลเซอร์ในประเทศจีน Han’s Laser Smart Equipment Group มุ่งมั่นที่จะเป็นอิสระในการพัฒนาส่วนประกอบสำคัญของเลเซอร์ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตโดยเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้อย่างอัจฉริยะเพื่อลูกค้าในด้านต่างๆ.
 
ระบบ FMS ประกอบไปด้วยระบบการควบคุมข้อมูลแบบครบวงจร ระบบการจัดเก็บและระบบการขนส่ง รวมทั้งอุปกรณ์การควบคุมแบบตัวเลขซึ่งเป็นระบบการผลิตเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่อยู่ในการผลิตได้ จากการพัฒนาทางสังคมและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และวัฏจักรการ     ผลิตที่สั้นกำลังเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น      โดยเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการความหลากหลาย และการผลิตจำนวนน้อยที่มีคุณสมบัติมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าในด้านรูปแบบและการใช้งาน
 
ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เครื่องตัดด้วยเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นอุปกรณ์การผลิตแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำสูง     ในขณะเดียวกัน สายการผลิตที่ยืดหยุ่นของเลเซอร์ FMS แสดงให้เห็นถึงระบบการผลิตที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพHan’s Laser Smart Equipment Group Science and Technology Limited Company ได้พัฒนาสายการผลิต FMS ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการตัดเลเซอร์ส่วนประกอบของเครื่องบิน เนื่องจากมีความต้องการจากผู้ผลิตในประเทศ โดยสายการผลิตนี้มีส่วนประกอบหลักคือระบบการเขียนโปรแกรม CAD / CAM  คลังสินค้า 10 ชั้นในมุมมองแบบสามมิติ   ระบบระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ ระบบการบรรจุอัตโนมัติและระบบการตัด และระบบที่เป็นตารางในการคัดเลือกสินค้าสำเร็จรูป     (ดังที่แสดงไว้ด้านบน) ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความเฉพาะจะสามารถผลิตอย่างอัตโนมัติได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้คน ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุไปยังขั้นตอนการตัดไปสู่การคัดเลือกสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง มีการผลิตอย่างได้อัจฉริยะ มีความยืดหยุ่นสูง ต้นทุนต่ำและความต้องการการผลิตอื่นๆ ขนาดของแผ่นการผลิตสูงสุดคือ 3000 มม. x 1500 มม. และความหนาของแผ่นการผลิตสูงสุดคือ 6 มม. เมื่ออยู่ในสายการผลิต.
 
ลักษณะของระบบมีดังต่อไปนี้:
1. ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมไปจนถึงการตัดวัสดุและการเคลื่อนย้ายชิ้นงานหลังจากทำการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนทั้งหมดเป็นการดำเนินงานอย่างอัตโนมัติ

2. วัสดุที่มีความหนาต่างกันจะถูกวางอยู่เป็นชั้นๆ

3. ไม่ว่าจะเป็นแผ่นบางหรือแผ่นหนาก็สามารถใช้ในการผลิตและสามารถทำการเคลื่อนย้ายได้

4. หลังจากผลิตเสร็จแล้ว ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกรวบรวมและซ้อนกันโดยอัตโนมัติ

5. สายการผลิตหลายๆ สายนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้

เทคโนโลยีการผลิตแบบยืดหยุ่นเป็นต้นแบบของแนวความคิดใหม่ และเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับ   การรับรู้รูปแบบของโรงงานในอนาคตซึ่งเป็นการวัด    เชิงกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจของบริษัทในการ    พัฒนาการผลิตในอนาคต

“มีความเป็นผู้นำ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ให้บริการ แบ่งปัน” Han’s Laser Smart Equipment Group Science and Technology Limited Company มักจะเป็นผู้ที่นำในอุตสาหกรรมเสมอ และความต้องการของลูกค้ากับความสะดวกสบายของลูกค้านั้นถือว่าเป็นทิศทางในการดำเนินงาน รวมทั้งทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดและดีที่สุดให้กับลูกค้า Dazu ทุ่มเทในการเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ในภาคต่างๆ ของสังคมด้วยความพยายามของตนเอง

 
การติดต่อ สูงสุด