บริษัท Han's Laser Smart Equipment Group จำกัด
มุ่งมั่นในเทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ สายการผลิตอัตโนมัติ ระบบ CNC ส่วนประกอบเลเซอร์ และส่วนประกอบการทำงานในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ
บริษัท Han's Laser Smart Equipment Group จำกัด
มุ่งมั่นในเทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ สายการผลิตอัตโนมัติ ระบบ CNC ส่วนประกอบเลเซอร์ และส่วนประกอบการทำงานในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ
Sheet metals Pipes Automation
การติดต่อ สูงสุด